công nghệ TCA

TCA được thành lập với mục tiêu cung cấp cho khách hàng các giải pháp thông minh, tối ưu và khác biệt cho bộ hoàn chỉnh hệ thống điều khiển, bảo vệ và giám sát trạm biến áp.

Tự hào là đại diện chính thức của các hãng công nghệ lớn trên thế giới: Qualitrol, Kyland, Toshiba, CEWE, Protecta, Survalent, Arteche, Fibersystem, Unitel ... chúng tôi cam kết mang đến những giá trị tốt nhất trong tất cả những sản phẩm tốt nhất để đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng.

Trở thành đối tác ưu tiên, chia sẻ kiến thức chuyên môn và cung cấp giá trị, đúng thời hạn. Chúng tôi nuôi dưỡng văn hóa biểu diễn và phát triển con người của chúng tôi. Chúng tôi đổi mới, để phát triển và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của mình.
Chúng tôi nuôi dưỡng văn hóa biểu diễn và phát triển con người của chúng tôi. Chúng tôi đổi mới, để phát triển và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của mình. Trở thành đối tác ưu tiên, chia sẻ kiến thức chuyên môn và cung cấp giá trị, đúng thời hạn.
Video
 
Sản phẩm
 • Các tủ bảng bị thứ thực hiện chức năng điều khiển và giám sát hoạt động của các thiết bị nhất thứ trong trạm điện: Chỉ thị trạng thái, đo lường các thông số điện, bảo vệ và điều khiển thiết bị nhất thứ. Chúng là thành phần không thể thiếu trong các trạm điện ngày nay.
  +
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
  +
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
  +
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
  +
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
  +
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
  +
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
  +
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
  +
Đối tác