Rơ le giám sát mạch cắt (F74)

  • Arteche/Tây Ban Nha
  • 12 Tháng
Mô tả chi tiết

Dùng cho máy cắt cuộn một pha hoặc ba pha. Thông qua việc giám sát dòng điện nhỏ trong mạch cắt, toàn bộ mạch cắt được giám sát, ở cả hai vị trí của máy cắt (mở hoặc đóng).
Trạng thái chính xác của mạch cắt được hiển thị bằng đèn LED màu xanh lá cây phía trước của rơ le. Các tiếp điểm đầu ra thay đổi vị trí của chúng nếu rơle phát hiện ra mạch cắt gặp sự cố.
Rơ le giám sát mạch đơn pha có thể được sản xuất với các cấu hình chỉ báo LED khác nhau, tham khảo biểu đồ lựa chọn để biết thêm thông tin chi tiết.

Hai loại rơle giám sát mạch ngắt:

  • VDF-10 cho máy cắt ba pha
  • VDJ-30 cho máy cắt đơn pha
Sản phẩm tương tự!