Rơ le Trip (F94)

  • Arteche/Tây Ban Nha
  • 12 Tháng
Mô tả chi tiết

Rơ le trip tác động tức thời, các tiếp điểm thay đổi tức thời từ vị trí mở sang vị trí đóng ngày khi cuộn dây được cấp điện. Các tiếp điểm trở về vị trí mở ngay khi cuộn dây không còn được cấp điện.
Rơ le trip bao gồm các rơ le với 2, 4, 8 và 16 tiếp điểm, với thời gian tác động từ 3 ms đến 8 ms, tùy thuộc vào từng loại.

Các rơ le Trip bao gồm một diode mắc song song với cuộn dây (bảo vệ quá áp) và tuân thủ các tiêu chuẩn chống rung, sốc

Sản phẩm tương tự!