Rơ le Cắt & Khóa (F86)

  • Arteche/Spain
  • 12 Months
Mô tả chi tiết

Rơ le cắt & khóa với 2 vị trí ổn định cho các tiếp điểm đầu ra. Tùy thuộc vào cuộn dây nào được cấp điện, các tiếp điểm sẽ thay đổi từ trạng thái đóng sang trạng thái mở hoặc ngược lại. Thiết kế của rơ le ARTECHE ngăn cả hai cuộn dây được cấp điện đồng thời.
Rơ le cắt & khóa bao gồm các rơ le với 3, 4, 8 và 16 tiếp điểm, với thời gian tác động dưới 10 ms, tùy thuộc vào mã đặt hàng và cài đặt. Việc thay đổi trạng thái các tiếp điểm được thực hiện với 2 cuộn dây có nguồn cấp riêng biệt. Riêng với rơ le BF-3 và BJ-8, và với các tiếp điểm chống cháy nổ cho mỗi bộ cuộn dây.

Sản phẩm tương tự!