Khối thử nghiệm và giắc cắm

  • Arteche/Tây Ban Nha
  • 12 Tháng
Mô tả chi tiết

Các khối thử nghiệm saTECH hãng Arteche tạo điều kiện thuận lợi cho việc thử nghiệm nhị thứ của bất kỳ hệ thống nào, cho phép theo dõi, cách ly và thử nghiệm nhanh chóng các phần tử đo lường, bảo vệ và điều khiển sau khi được lắp đặt tại hiện trường.

saTECH bao gồm các Khối thử nghiệm 14 và 18 tiếp điểm: saTECH TSB-14 và saTECH TSB-18.
saTECH TSB-14/18 bao gồm các khối thử nghiệm TSB-14 và TSB 18 và các giắc cắm thử nghiệm tương ứng TSB-14-P và TSB-18-P.

Sản phẩm tương tự!